Marietta (USA)

De band tussen Linz en Marietta, een stad in de buurt van Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia, werd gelegd door een echt "Linz-meisje". Christine Holmes, née Lück, zuster van de lange tijd plaatselijke burgemeester Theo Lück, was daar getrouwd. Van een bezoek aan haar geboortestad aan de Rijn in 1964 bracht zij een begroetingstoespraak mee van de burgemeester van Linz, Leo Thönnissen, aan zijn ambtgenoot in Marietta. Zij waren zo enthousiast over dit gebaar dat een officiële delegatie het jaar daarop naar Linz reisde om het partnerschap tussen de twee steden te bezegelen. Op 16 juni 1965 werd de akte ondertekend in het stadhuis van Linz.


Twintig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd deze verbinding gezien als een uiting van vriendschap tussen naties en het behoud van de wereldvrede. Tegen deze achtergrond stuurde het stadsbestuur ook een telegram naar de ereburger van Marietta, generaal (ret.) Lucius D. Clay, voormalig militair gouverneur van Marietta, die in die tijd nog zeer bekend was onder de Duitse bevolking. Clay, voormalig militair gouverneur van de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland, waarin de eeuwigdurende band van vriendschap werd opgeroepen. Sindsdien heeft het partnerschap leven ingeblazen door wederzijdse bezoeken van officiële delegaties, maar ook van privé-personen, en door regelmatige uitwisselingen van studenten.