Fair Trade in Linz aan de Rijn

Fairtrade Town Linz

Winkelen met een goed geweten

Op 7 april 2019 overhandigde ere-ambassadeur Manfred Holz van TransFair Keulen in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en de Fairtrade Steering Group Linz het Fairtrade Town-certificaat aan stadsburgemeester Dr. Hans Georg Faust. Sinds 13 oktober 2019 is ook de gemeente Linz een Fairtrade Stad. 


Gemeenten zijn belangrijke partners bij de uitvoering van de doelstellingen om armoede en honger in de wereld te verminderen en handelsrechtvaardigheid en milieubescherming te bevorderen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het creëren van bewustzijn voor ethische consumptie, het verankeren van eerlijke handel in de samenleving en het eerlijk en ecologisch maken van overheidsopdrachten. De campagne "Fairtrade Towns" levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Fairtrade Linz/Rijn

Hans-Joachim Schmitz

Tel. +49 (0) 2644 8073839
Mobiele +49 (0) 151 40003245
E-mail: hans-joachim-schmitz@t-online.de

Bereikbaarheid: Mon. - Vri. 8.30 - 15.00 Uur

De Fairtrade Stuurgroep Linz aan de Rijn

Het begin van de stuurgroep gaat terug tot drie mensen die in november 2017 bijeenkwamen voor de oprichtingsvergadering. Op 23 februari 2018 vond de eerste bijeenkomst van nu acht personen plaats. De Fairtrade Steering Group Linz coördineert alle fairtrade-activiteiten in Linz am Rhein. Ook na de toekenning van de titel "Fairtrade Town" is zij actief en streeft zij naar de toepassing van het idee van eerlijke handel in de detailhandel, de gastronomie, de administratie, de verenigingen, de scholen en in de bewustmaking van de bevolking.

Waarom eerlijke handel?

Fair Trade streeft naar verbetering van de handelsvoorwaarden en waarborging van sociale rechten. Het biedt kleine boeren en ambachtslieden uit landen als Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa toegang tot markten in geïndustrialiseerde landen. Het bevordert langdurige en rechtstreekse handelsbetrekkingen en schakelt de tussenhandel grotendeels uit, zodat een groter deel van de eerlijke verkoopprijzen de producenten ten goede komt. De producenten krijgen ook een deel van de aankoopprijs vooruitbetaald om bijvoorbeeld grondstoffen en zaden te kopen. De boeren beslissen collectief waarvoor het wordt gebruikt, b.v. voor een betere watervoorziening, de bouw van scholen, medische zorg, enz. En wat heel belangrijk is: Uitbuitende kinderarbeid en dwangarbeid zijn verboden in de eerlijke handel.