Merk & Missie

Het merk "Stad Linz aan de Rijn

Met de woorden "kleurrijk leven" verenigt de nieuwe merkessentie alle attributen waarvoor de stad Linz am Rhein staat. De belangrijkste elementen van het nieuwe merk zijn de woorden "thuis", "traditie", "geschiedenis", "Linzer", "gemeenschap" en "toerisme". Samen vormen zij de merkessentie "Colourful Life", die staat voor levensvreugde, tolerantie, originaliteit, hartelijkheid, vriendelijkheid en toekomstgerichtheid.

"Kleurrijk leven" verenigt de vele ideeën uit de workshops voor merkontwikkeling en neemt tegelijkertijd de oorspronkelijke en nationaal zeer bekende claim "De kleurrijke stad aan de Rijn" over. Al sinds het begin van de jaren dertig draagt de stad Linz aan de Rijn deze bijnaam vanwege haar kleurrijke en rijk versierde vakwerkhuizen en haar gevarieerde, "bonte" evenementenprogramma. Gezien de hoge herkenningswaarde is de claim gehandhaafd en slechts ingekort met het woord "de".

Het logo van de "Kleurrijke stad aan de Rijn

Samen met de nieuwe merkidentiteit werd een nieuw kleurrijk logo ontwikkeld als visuele implementatie van de merkessentie. Het logo is kleurrijk en weerspiegelt de ludieke houding door de lichtheid van de bewering (motto onder het logo). De golvende lettervorm neemt de Rijn op als centraal element in het uiterlijk zonder hem direct te tonen. De bewust gekozen kleuren zijn alle ontleend aan het stedelijk gebied van Linz am Rhein en staan voor de Rijn (blauw), de hartelijkheid en de associaties (rood), de geschiedenis en de stad (geel) en de natuur en de oorspronkelijkheid (groen).

Het stadssilhouet als beeldelement in het logo toont belangrijke en centrale gebouwen van de stad en legt niet alleen een verband met architectuur en geschiedenis, maar ook met de herkenningspunten van Linz als plaatsen die identificatie mogelijk maken.

Logo Linz am Rhein

Merkessentie & merkwaarden

Kleurrijk wonen verenigt onze waarden

Kleurrijk leven als basis voor actie

We stralen kleurrijk leven uit

We leiden een kleurrijk leven

Markenkern & Markenwerte der Stadt Linz am Rhein

Ontwikkeling van het nieuwe merk "Linz am Rhein

Begin 2018 is een uitgebreid merkontwikkelingsproces gestart om de stad Linz opnieuw vorm te geven met als doel Linz uniform te positioneren naar de buitenwereld met een modern en toekomstgericht merk. De uitvoering werd uitgevoerd door het bureau Shapefruit AG uit Bad Neuenahr-Ahrweiler.


De bijzondere uitdaging van het project bestond erin een zo representatief en breed mogelijke opinie van de bevolking te verkrijgen en tegelijkertijd een constructief en efficiënt proces op gang te brengen. Daarom werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen uit Linz (handel, ambachten, toerisme, sport, verenigingen, jeugd, burgergroeperingen, handel, hotelwezen), die zich in door het agentschap gemodereerde workshops hebben gebogen over de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen, alsmede over de waarden, visies en doelstellingen van Linz. Bovendien werden talrijke suggesties en ideeën van de bevolking in het brandingproces geïntegreerd.


Op basis van de zeer uitgebreide en creatieve resultaten van de eerste workshop ontwikkelde het bureau ideeën voor de merkdefinitie en het toekomstige logo. Het nieuwe logo werd in januari 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd en onder grote belangstelling in de Stadthalle Linz aan het publiek gepresenteerd.