Linzer Klapperjunge

De kappertjesjongen

De nieuwe poort vormde de meest noordelijke ingang van de voormalige stadsmuur. Het bronzen beeld van de "Linzer Klapperjungen" dat daar wordt tentoongesteld, vertegenwoordigt het paasgebruik om de kerkklokken te vervangen door het rammelen van de karren. Zelfs vandaag de dag kletteren ongeveer 200 inwoners van Linz door de straten op beide karren.

Artiest: Inge Heim


Linz rammelaar loop

Klipp klapp, klipp klapp zo ratelen de molens na een Duits volksliedje op de ruisende beek. Voor de "kleurrijke stad aan de Rijn" is ratelen een liefdevol gecultiveerde, katholieke traditie. Burgers en gasten in Linz aan de Rijn zullen vanwege het paasgekletter "een en al oor" zijn op de Kartagen, want dan zullen ongeveer 200 "Linz ratelende jongens en meisjes" de stille klokken vervangen. Met grote ratelende hamers, een houten instrument waarin een houten klepel naar links en rechts wordt gezwaaid, rennen jong en oud door de oude binnenstad van Linz en maken luide ratelende geluiden. Het paasritueel zou naar Linz zijn gekomen met de kapucijnen, die zich in 1627 in de stad vestigden. De bronzen figuur van de rammelaarjongen die de Linz-kunstenaar Inge Heim in de Neutor heeft opgesteld, herinnert aan dit oude gebruik.

Belangrijke feiten
Linz am Rhein Neustraße
Zeit:
(0049) 2644 2526
info@linz.de

plaats

impressies