Linz (Saksen)

Kleine Linz in Oost-Duitsland

Linz, als onderdeel van de gemeente Schönfeld, kan net als de stad Linz am Rhein terugblikken op een eeuwenlange bewogen geschiedenis. Maar pas in het recente verleden, met de hereniging van de twee Duitse staten, ontstond begin jaren negentig ook een Oost-West-verbinding in Linz-stijl. Een spontaan bezoek van het echtpaar Kutzner uit Linz in Saksen aan de kleurrijke stad aan de Rijn ontwikkelde zich tot een vriendschappelijke relatie die werd bezegeld met een officiële vriendschapsverklaring op de eerste verjaardag van de hereniging, 3 oktober 1991.


Daarin spraken de burgemeester van Linz, Adi Buchwald, en zijn Saksische ambtgenoot, Martin Klauka, de wens uit om op vriendschappelijke wijze verbonden te blijven aan het begin van een vrij, democratisch en verenigd Duitsland en spraken zij hun voldoening uit over de ontmoeting van mensen, vooral van jongeren, en over de wederzijdse uitwisseling van ervaringen op de verschillende gemeentelijke terreinen. Deze wens is in vervulling gegaan. Wederzijdse officiële bezoeken, particuliere contacten en een gastvrijheid die altijd gekenmerkt werd door een grote hartelijkheid, hebben het slaan van een brug van Linz naar Linz geconsolideerd en geleid tot de afbraak van de "muur in de hoofden van de mensen".

Schloss Schönfeld
Luftbild Linz Sachsen
Wallgraben mit Schlossbrücke
Kirche Linz Sachsen
Gasthof Linz